Általános szerződési feltételek

                                       Kedves vendégeink!

A vendégházban csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!A szálláson csak az oda bejelentett vendégek tartózkodhat.A vendég vendéget nem fogadhat!                                                                   Amennyiben ez a szállásadó előzetes értesítése nélkül megtörténik                                                                                      A KAUCIÓ AZONNALI ELVESZTÉSÉVEL JÁR!

                                                        (Bejárati kamera,rögzített felvétel).  

A szálláson látogatókat fogadni tilos, idegeneket ne engedjenek be! Vonatkozik ez a helyi lakosokra is.

Felelősségvállalás:

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó felelősséget nem vállal! Ugyanígy az időjárási körülményekért, illetve a holtág vízminőségéért a szállásadó nem vállal felelősséget.

Lemondási feltételek:

A foglalás megerősítéséhez foglalót kérünk,mely a szállásdíj 30 %-a . A teljes foglalási díj és a foglaló különbözetét és az Idegenforgalmi adót  az érkezés napján egy összegben köteles a vendég kifizetni.

A lefoglalt időpontnál korábbi távozás esetén a szállásdíjat nem áll módunkban sem részben, sem egészében visszatéríteni.

Szállás:

Az érkezés napján a szobát vendégeink 14.00 -18 óráig foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig!

Dohányzás:

Az épületben dohányozni TILOS! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakó hely környéke és a terasz. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, a hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás:

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése SZIGORÚAN TILOS!

A grillezőben kizárólag csak faszén használható!

A kert és az épület zárása:

Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratait kulcsra zárni!

Háziállatok:

A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be.

Berendezési tárgyak használata:

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A benti berendezési és használati tárgyakat (asztal, székek, ágy, ágynemű, matrac, TV stb.) kérjük ne vigyék ki a vendégházból!

Takarítás:

A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra, ehhez minden eszköz biztosítva van minden házban (felmosó szett, seprű, porszívó)!

Kert:

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére!Parkolás: csak az udvaron található kialakított parkolóhelyen (kamerával megfigyelt 5 db kialakított parkolóhely).

Kérjük,a fűre gépkocsival ne álljanak!

Sátor állítására nincs lehetőség!

A vendégházban, annak udvarán több olyan terület illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet - ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, jakuzzi,móló,vízibicikli stb.)

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komolyabb károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni az alábbi telefonszámon!

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A Vendégház területén okozott károk értékét a károkozó vendég vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője köteles a helyszínen azonnal megtéríteni.

A házirend nagyfokú megszegése a szállás azonnali felmondását vonja maga után,a szállásdíj visszatérítése nélkül!

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak. Vitás kérdésben a felek a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Köszönjük,hogy végigolvasták , kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag pihenést kívánunk!